Reglement Koppel Snertwedstrijd 25 maart 2012


1. Elke deelnemer is verplicht een geldige sportvisakte bij zich te hebben.

2. Er wordt gevist op gewicht; hengelkeuze is vrij.

3. In verband met de gesloten vistijd voor snoek zal deze niet meetellen in de uitslag.

4. De wedstrijd zal om negen uur aanvangen; er mag eerst gevist en gevoerd worden 
    nadat de wedstrijdleiding hiertoe (autotoeter) het signaal heeft afgegeven. De wedstrijd
    eindigt om 13.00 uur wederom nadat de autotoeter heeft geklonken (hierna geen lijnen
    meer in het water)

5. Tot 5 minuten na het beginsignaal zwaar voeren toegestaan, waarna uitsluitend nog  
    licht mag worden bijgevoerd.

6. Er wordt gevist in 3 vakken, de onderlinge afstand van de koppelgenoot mag niet groter
    zijn dan 1,50 meter

7. Gevist dient te worden met één hengel voorzien van een enkelvoudige haak, opgetuigde
    tweede topstuk is toegestaan.

8. Men vist volledig op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
    In rekening gebrachte schade komt voor rekening van de dader. De organisatie kan
    niet aansprakelijk worden gesteld voor genoemde handelingen.

9. Gebruik een leefnet volgens de leefnetcode.

10. Het gebruik van gekleurde maden, gekleurd lokvoer en verse de vase is niet
      toegestaan. Ook het bezit hiervan aan het water leidt tot diskwalificatie.

11. Men dient de natuur, evenals eigendommen van anderen te respecteren. Laat geen
      rommel en ander afval achter bij je visstek.

12. Bij onweer of dreigend onweer kan de wedstrijd gestaakt worden.

13. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, indien men dit niet kan moet men
     dit melden voor aanvang van de wedstrijd

14. Prijzen zullen na de wedstrijd worden uitgereikt in De Notelaer, Nieuwkoopseweg 11,
     Nootdorp

15. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Snertwedstrijd

16. Laat het vooral gezellig zijn !!
GEDRAGSCODE SPORTVISSERIJ
Snertwedstrijd 2012
ROTHFUSZ HENGELSPORT